Zorg

Voorafgaande zorgplanning

Patiënten en familie: Voorafgaande zorgplanning is een communicatie-denkproces waarbij een persoon zijn wensen rond het levenseinde kan neerschrijven. Op deze manier plan je je zorg voor later, moest jezelf niet meer in staat zijn je wil te uiten. Het zijn complexe papieren, hoe moet je deze invullen?

Tijdens heel dit proces kan ik ondersteuning en informatie bieden zodat u de juiste keuze en beslissing kan maken voor uw levenseinde.


Palliatieve Zorg

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 2002) is palliatieve zorg (PZ.) het voorkomen en het verlichten van lijden. Men doet dit door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (holistische aanpak). Het is tevens een aanpak die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.


Doel en visie

Een goed geïnformeerde patiënt is in staat om zelf beslissingen te nemen die het beste bij hem en zijn familie past. Wij bieden een holistische (lichamelijke, psychosociale en spirituele) ondersteuning met het oog op het behoud van kwaliteit van het leven en het verlichten van het lijden. We streven naar zorg op maat voor de patiënt en zijn familie. De zorg die geboden wordt zal in functie zijn van de wensen en noden van de patiënt en dit in samenspraak met de familie.

Een patiënt en zijn familie begeleiden in deze belangrijke laatste levensfase zien wij allen als een voorrecht.


Welke zorg kan u verwachten?
 • Kennismakingsgesprek/planning
 • Hygiënische zorg
 • Wondzorg
 • Deskundige oncologische zorg
 • Afkoppelen chemotherapie
 • Palliatieve zorg
 • Toedienen intraveneuze medicatie
 • Zorg PICC/poortkatheter/Hickman
 • Ondersteuning voorafgaande/palliatieve zorgplanning
 • Wilsverklaring
 • Palliatief forfait
 • Palliatief verlof voor familie
 • Palliatieve Sedatie
 • Euthanasie
 • Mantelzorgpremie